Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg

Wydarzenia

Stop dopalaczom, narkotykom i innym używkom!

Stop dopalaczom, narkotykom i innym używkom! Pod takim hasłem 22 października 2015 r. odbyły się w naszej  szkole warsztaty profilaktyczne „Odlot”. Uczestniczyliśmy w nich my – uczniowie klasy II THM, a prowadziła je Pani Elżbieta Górecka, która na co dzień pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Edukacji „Lider” w Morągu. Pani Górecka od wielu lat współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim. Spotkanie wyposażyło nas w nową wiedzę na temat dopalaczy, narkotyków i alkoholu. Pracowaliśmy w grupach, dochodziliśmy do wspólnych wniosków, które następnie weryfikowaliśmy z prowadzącą. Podzieliliśmy środki odurzające na depresanty, pobudzacze, środki psychotropowe… Pani trener uświadomiła nam, jak wielkie spustoszenie czynią one w naszym organizmie i jak ważne jest, aby nigdy nie mieć z nimi do czynienia.

Wniosek z dzisiejszego spotkania jest także taki, że na co dzień na pewno będziemy jeszcze bardziej czujni i ostrożni wobec wszelkich niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą pełen pokus świat dzisiejszej młodzieży.

Magdalena z II THM

Lekcja wiedzy o kulturze w Oranżerii Kultury

Lidzbarska Oranżeria Kultury (red.: dawniej Oranżeria Krasickiego) cieszy się dużym zainteresowaniem. Od dwóch miesięcy ma nowe oblicze i wszyscy chcą zajrzeć do jej wnętrza po renowacji. My także, 21 października udaliśmy się do oranżerii z naszą Panią, uczącą wiedzy o kulturze. To była taka lekcja kultury w praktyce. Bardzo nam się podobało. Wszystko.

Zwiedzanie Oranżerii, fot. K. Kołsut-Boratyn

Przywitała nas Pani Izabela Treutle i oprowadziła po budynku, wszystko dokładnie objaśniając. Dużo uwagi poświęciliśmy galerii zdjęć: „Lidzbark Warmiński - Dwa Oblicza – od przeszłości do teraźniejszości - w słowie i obrazie”. Ciekawie było ujrzeć ulice i budowle miasta sprzed kilkudziesięciu lat i dziś. Dzięki Pani przewodniczce spojrzeliśmy na Lidzbark innymi oczyma niż na co dzień. Zajrzeliśmy także do mieszczącej się w oranżerii Biblioteki Pedagogicznej oraz pięknej sali centralnej, w której odbywają się koncerty, odczyty, spotkania ze znanymi ludźmi kultury.

Kolejnym ciekawym elementem naszej wizyty była gra w terenie. Trzeba było zebrać informacje i uzupełnić wolne miejsca w instrukcji, np. nazwą ulicy, odnaleźć dawną nazwę cmentarza komunalnego czy też wpisać nazwisko lotnika z pomnika. Była rywalizacja, gdyż para, która wykonała zadanie jako pierwsza dostawała nagrodę. Zdobyli ją Hubert i Damian, bo byli najszybsi. Zrobiliśmy sobie wiele pamiątkowych zdjęć – możecie je obejrzeć w galerii. Odkryliśmy, że ze schodów oranżerii jest piękny widok na nasze miasto. Zwłaszcza teraz, gdy uroku dodają różnokolorowe liście drzew.

Serdecznie dziękujemy pani Treutle za przyjęcie nas, ciekawy sposób opowiadania i zaproszenie do korzystania z oferty oranżerii, bo to jednak coś innego… Odskocznia od niskiej kultury masowej. Z pewnością nie było to nasze ostatnie spotkanie w oranżerii.

Zwiedzający, słuchający i kulturalni uczniowie z I THM

Czytaj więcej: Lekcja wiedzy o kulturze w Oranżerii Kultury

Bezpieczna i legalna praca

Temu ważnemu zagadnieniu było poświęcone dzisiejsze (19.10.2015 r.) spotkanie uczniów klas trzecich i czwartych z pracownikiem Urzędu Pracy i przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji. Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Wyjazdy „za chlebem” często kończą się dramatem młodych kobiet i mężczyzn. Doradca zawodowy miejskiego Urzędu Pracy – Irena Wiśniewska przedstawiła film związany z tematyką pracy za granicą. Choć miał formę animowaną obrazowo przedstawiał skutki lekkomyślności, nieodpowiedzialności i braku wiedzy młodych ludzi wyjeżdżających za granicę. Następnie obejrzeliśmy prezentację na temat: „Planuj karierę i pracuj bezpiecznie”. Do dyskusji włączyła się st. sierż. Katarzyna Chomej, która omówiła takie zagadnienia jak: handel ludźmi, sposoby werbowania do pracy, konsekwencje prawne dla przestępców. Wskazała, gdzie szukać pomocy w przypadku takich doświadczeń ( w EURES czyli Europejskiej Służbie Zatrudnienia).

Spotkanie na temat bezpiecznej i legalnej pracy, fot. M. Królikowska

Poszukiwanie pracy to duże wyzwanie. A znaleźć pracę legalną, bezpieczną i dobrze płatną – jeszcze większe. Warto pamiętać o tym, że pomóc nam mogą doradcy zawodowi i u nich również szukajmy wsparcia.

Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Kariery.

(KK)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej - część oficjalna

W tym roku szkolnym obchody Dnia Edukacji Narodowej połączyliśmy ze świętowaniem otrzymania przez szkołę tytułu „Europejska Szkoła Przedsiębiorczości”. Cieszymy się, że na uroczystą galę, 16 października, zdążył Dyrektor – Marek Chyl, który dzień wcześniej odbierał w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, to zaszczytne wyróżnienie.

Statuetki upamiętniające uzyskanie prze ZSZ tytułu "Europejskiej Szkoły Przedsiębiorczości", fot. Arleta Tuzik

Prowadzące apel Martyna Szostak z IV TE i Małgorzata Zapaśnik z I TE rozpoczęły spotkanie od powitania zebranych oraz  licznie przybyłych gości, m.in. wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa, starosty lidzbarskiego Jana Harhaja, przedstawiciela Krajowej Grupy Ekspertów Europejskiej Szkoły Przedsiębiorczości Zdzisława Gadka, przedstawiciela Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Zbigniewa Modrzewskiego, przedstawicielkę WMODN w Elblągu Danutę Oleksiak oraz Dyrektora Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości Stanisława Rynkiewicza. Cieszymy się również z faktu, że tak licznie przybyli nasi lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek administracyjnych i pozostałych zakładów, w których młodzież naszej szkoły każdego roku, w Dniu Przedsiębiorczości, ma możliwość odbywania jednodniowych praktyk.

Dyrektor, Marek Chyl, chcąc wyrazić wdzięczność własną, nauczycieli i uczniów wręczył przybyłym pamiątkowe statuetki, które symbolicznie przypieczętowały naszą wieloletnią współpracę. Dyrektor podkreślił, że: „Otrzymany w Brukseli certyfikat jest wspólną nagrodą nauczycieli, uczniów i wszystkich tych, którzy goszczą naszą młodzież w swoich miejscach pracy i w praktyce pokazują im na czym polega bycie przedsiębiorczym”. A tych goszczących jest naprawdę wielu. Od lat wiernie pomagają nam: Państwowa Straż Pożarna i Powiatowa Komenda Policji w Lidzbarku Warmińskim, miejscowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy w Bartoszycach, Lidzbarski Dom Kultury, „Gazeta Lidzbarska”, Telewizja Lidzbarska, Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe  „Zamek”, PSS „Społem”, firma „Rossoplast”, firma „Wenglorz”, piekarnia „Złoty róg” oraz hotel „Górecki”.

Czytaj więcej: Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej - część oficjalna

Dar szpiku darem życia

Dar szpiku darem życia - takie motto przyświecało spotkaniu uczniów klas trzecich i czwartych z przedstawicielami Bartoszyckiego Stowarzyszenia na rzecz Honorowego Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Dawców Organów „Rubin” i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Białegostoku. Zajęcia o charakterze informacyjnym odbyły się 13 października w auli naszej szkoły. Prowadzący poinformowali uczniów na czym polega zabieg pobrania szpiku, co to jest białaczka i czym objawiają się choroby nowotworowe krwi. Następnie można było udać się na salę gimnastyczną, gdzie zorganizowano miejsce rekrutacji potencjalnych dawców. Pierwszy etap to: wypełnienie kwestionariusza, karty ewidencyjnej, poddanie się badaniu lekarskiemu i oddanie 4ml krwi. Wypełnienie deklaracji i pobranie próbki krwi nie oznacza, że wkrótce nastąpi pobranie komórek krwiotwórczych, gdyż prawdopodobieństwo odnalezienia dawcy w pełni zgodnego z biorcą jest bardzo niskie i waha się od 1:100 do 1:1 000 000.

Aby zostać zarejestrowanym wystarczy oddać 4 ml krwi, fot. archiwum szkoły

Samo przeszczepienie szpiku polega na dożylnym podaniu choremu komórek krwiotwórczych i wygląda podobnie jak zwykłe przetoczenie krwi. Komórki macierzyste dawcy z przetoczonego preparatu wraz z krwią trafiają do jam szpikowych kości i tam podejmują odnowę uszkodzonego szpiku. W wielu przypadkach przeszczep szpiku jest jedyną szansą na pełne wyleczenie pacjenta. Dlatego właśnie należy mówić o tym problemie i odpowiednio go nagłaśniać. To ważne i odpowiedzialne zadanie, mogące uratować czyjeś życie.

Serdeczne dziękujemy członkom Szkolnej Służby Medycznej, pomagającej i asystującej w dzisiejszej akcji.

(KK)

Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim