Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ZSZ na rok szkolny 2015/2016

 

L.P.

ZADANIE

CEL ZADANIA

TERMIN

 

Stworzenie planu pracy Samorządu i jego realizacja

 • Planowa współpraca z innymi organami szkoły w realizacji podstawowych zadań szkoły

wrzesień,

cały rok szkolny

 

Organizacja giełdy podręczników

 • Możliwość sprzedaży i kupna używanych podręczników
 • Zasilenie konta Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

 

Organizowanie spotkań gospodarzy klas

 • Informowanie klas o działalności Rady Samorządu i zachęcanie do wspólnej realizacji zadań
 • Zbieranie, przedstawianie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej i rozwiązywanie zgłaszanych przez uczniów problemów dotyczących codziennego funkcjonowania szkoły

cały rok

 

Organizowanie spotkań z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły

 

 • Współpraca między organami szkolnymi
 • Sygnalizowanie i próba rozwiązywania problemów szkolnych

 

wg potrzeb

 

Organizacja Ślubowania klas I

 • Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkolnej
 • Oficjalne włączenie pierwszoklasistów do grona społeczności ZSZ

październik

 

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 • Wyłonienie najbardziej zaangażowanych i chętnych do działania na rzecz szkoły uczniów
 • Rozwijanie świadomego udziału w życiu publicznym
 • Zwiększanie roli samorządności uczniów
 • Motywowanie uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej

listopad

 

Przeprowadzenie Akcji „Światełko Pamięci” (zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników ZSZ)

 • Pielęgnowanie pamięci o zmarłych nauczycielach naszej szkoły

październik/listopad

 

Organizowanie akcji charytatywnych („Góra grosza”, zbiórka prezentów dla dzieci z domów dziecka)

 • Propagowanie ofiarności i bezinteresowności wśród uczniów
 • Pomoc najbardziej potrzebującym
 • Współpraca z różnymi organizacjami

grudzień

 

Wykonywanie zdjęć klasowych oraz zdjęć na uroczystościach szkolnych

 • Upamiętnianie lat spędzonych w szkole
 • Wzbogacanie archiwum fotograficznego klasy

 

luty,

cały rok szkolny

 

 

Organizacja Święta Szkoły

 • Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkolnej
 • Uatrakcyjnienie życia szkolnego
 • Kształtowanie w uczniach ducha rywalizacji i zasady „fair play”

czerwiec

 

Przygotowanie Apelu z okazji Zakończenia Roku Szkolnego

 • Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkolnej

 

czerwiec

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony na spotkaniu gospodarzy klas 11.09.2015r.

 

Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim