Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg

Samorząd Uczniowski

Ślubowanie klas pierwszych i Bajkowe otrzęsiny

30 września 2016 r. odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Spotkanie rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego. Na ceremonii gościliśmy: Dyrektora Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości pana Stanisława Rynkiewicza, Prezesa Zarządu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości pana Zbigniewa Jasińskiego, komendanta Komendy Powiatowej Policji pana Tomasz Kamińskiego oraz dyrekcję szkoły i rodziców.

 

Otrzęsiny przygotowała klasa II THM, fot. M. Królikowska, więcej zdjęć na FB.

Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym zostali przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Uczniowie klasy I w zostali pasowani na uczniów rzemiosła szablą Jana Kilińskiego. Pasowania dokonał pan Zbigniew Jasiński. Kilka słów do swoich młodszych kolegów skierowała także wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Anna Sędrowska. Natomiast dyrektor pan Marek Chyl przedstawił pierwszoklasistom symbolikę emblematu na sztandarze ZSZ. Na zakończenie uczniowie odśpiewali hymn szkoły.

Bajkowe otrzęsiny

Po uroczystym ślubowaniu odbyły się otrzęsiny „pierwszaków”, które przygotowała klasa II THM wraz z wychowawczynią panią Anną Gudaniec. Wszyscy zostaliśmy przeniesieni w świat bajek. Wspaniałej zabawy dostarczyły liczne konkurencje min. wypicie soku z gumicytryn, rysowanie portretu wychowawcy, rozśmieszanie patrona, prezentacja klas. W zmaganiach konkursowych zwyciężyła klasa I TE, której wychowawcą jest pani Katarzyna Pękala. Tradycyjnie wszyscy uczniowie otrzymali prezenty - koszulki z logo ZSZ

M.K.

Szczęśliwie zaślubieni szkole i … otrząśnięci :)

22 września był dla nas dniem wyjątkowym. I nie tylko dlatego, że byliśmy odświętnie ubrani, lecz także dlatego, że staliśmy się prawdziwymi uczniami Zespołu Szkół Zawodowych. Tak się czujemy…

Część oficjalną spotkania przygotował Samorząd Szkolny z Panią Urszulą Minkowską, a część artystyczną uczniowie klasy II w wraz z wychowawczynią Anną Bielewicz. Na początku spotkania wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewaliśmy hymn. Obecni na uroczystości: Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości –Stanisław Rynkiewicz oraz Prezes PSS „Społem” – Jerzy Niedźwiecki w serdecznych słowach utwierdzili nas w przekonaniu, że kształcenie się w kierunkach zawodowych to właściwy wybór. Pierwszoklasiści ślubowali, m.in.: „Swoją postawą etyczną i moralną dbać o dobre imię szkoły” oraz „W pełni wykorzystywać swoje możliwości i predyspozycje w celu zdobywania wiedzy i umiejętności w czasie nauki w Zespole Szkół Zawodowych”.

Wygrała klasa Pani Anny Gudaniec, I TH/M, fot. archiwum szkoły. Więcej zdjęć na FB.

Kolejnym elementem spotkania było pasowanie młodocianych pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej na uczniów rzemiosła szablą Jana Kilińskiego. Dokonał go przedstawiciel Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości – Pan Zbigniew Jasiński. Następnie pierwszoklasistów przywitała Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Monika Maciąg.

Czytaj więcej: Szczęśliwie zaślubieni szkole i … otrząśnięci :)

Giełda podręczników

Jak co roku w dniach od 2 - 4 września odbyła się w naszej szkole giełda używanych podręczników. Uczniowie mieli możliwość zakupienia jak i sprzedaży podręczników obowiązujących na zajęciach edukacyjnych. Akcja przygotowana przez członków Samorządu Uczniowskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

SU

Rzeczywistość czy iluzja…?

Byliśmy dziś na pokazie Teatru Iluzji w Lidzbarskim Domu Kultury. W roli magika – iluzjonisty wystąpił znany ukraiński mag Aleksander Tkacz. Towarzyszyła mu Anastazja – mistrzyni tańca z Lwowa. Byliśmy nie tylko świadkami ponad godzinnego spektaklu, lecz także jego członkami. Do każdej ze sztuczek iluzjonistycznych prowadzący potrzebował asystentów, których wybierał spośród zgromadzonej publiczności. I tak: Ewelina z II TE brawurowo przecinała sznurki, które ostatecznie były całością, Klaudia z IV TH czarowała cukierki, Monika z IV TH i Patrycja z I ITE nie potrafiły poskromić kółek na linie, a Markowi z IV TE wydawało się, że tak mocno związał iluzjonistę, że ten nie wyswobodzi się z pęt. Wielu emocji doświadczyła także Joasia z II TF, bowiem wzięła udział w klasyce iluzji: przepiłowania na pół. Wśród zabiegów iluzjonistycznych były jeszcze: czarowanie róży, „skrzynia mojej babci”, odczytywanie myśli, wędrujące karty, fruwający stolik, zamienianie papierków w pieniądze. Aplauz zebranych wzbudziło wyjście asystentki magika ze skrzyni zamkniętej na trzy spusty i owiniętej łańcuchami.

 

Iluzjonista i jego młodzi asystenci z lidzbarskich szkół, fot. KK. Więcej zdjęć na FB.

Talent i doświadczenie iluzjonisty, harmonia ruchów zawodowej tancerki, dowcipne dialogi, doskonała oprawa muzyczna i baśniowa scenografia w połączeniu z niesamowitą sztuką iluzji złożyły się na widowisko pełne niedowierzania i tajemniczości. Bardzo nam się podobało!

Obecni na pokazie uczniowie z IV TM

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ZSZ na rok szkolny 2015/2016

 

L.P.

ZADANIE

CEL ZADANIA

TERMIN

 

Stworzenie planu pracy Samorządu i jego realizacja

 • Planowa współpraca z innymi organami szkoły w realizacji podstawowych zadań szkoły

wrzesień,

cały rok szkolny

 

Organizacja giełdy podręczników

 • Możliwość sprzedaży i kupna używanych podręczników
 • Zasilenie konta Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

 

Organizowanie spotkań gospodarzy klas

 • Informowanie klas o działalności Rady Samorządu i zachęcanie do wspólnej realizacji zadań
 • Zbieranie, przedstawianie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej i rozwiązywanie zgłaszanych przez uczniów problemów dotyczących codziennego funkcjonowania szkoły

cały rok

 

Organizowanie spotkań z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły

 

 • Współpraca między organami szkolnymi
 • Sygnalizowanie i próba rozwiązywania problemów szkolnych

 

wg potrzeb

 

Organizacja Ślubowania klas I

 • Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkolnej
 • Oficjalne włączenie pierwszoklasistów do grona społeczności ZSZ

październik

 

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 • Wyłonienie najbardziej zaangażowanych i chętnych do działania na rzecz szkoły uczniów
 • Rozwijanie świadomego udziału w życiu publicznym
 • Zwiększanie roli samorządności uczniów
 • Motywowanie uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej

listopad

 

Przeprowadzenie Akcji „Światełko Pamięci” (zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników ZSZ)

 • Pielęgnowanie pamięci o zmarłych nauczycielach naszej szkoły

październik/listopad

 

Organizowanie akcji charytatywnych („Góra grosza”, zbiórka prezentów dla dzieci z domów dziecka)

 • Propagowanie ofiarności i bezinteresowności wśród uczniów
 • Pomoc najbardziej potrzebującym
 • Współpraca z różnymi organizacjami

grudzień

 

Wykonywanie zdjęć klasowych oraz zdjęć na uroczystościach szkolnych

 • Upamiętnianie lat spędzonych w szkole
 • Wzbogacanie archiwum fotograficznego klasy

 

luty,

cały rok szkolny

 

 

Organizacja Święta Szkoły

 • Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkolnej
 • Uatrakcyjnienie życia szkolnego
 • Kształtowanie w uczniach ducha rywalizacji i zasady „fair play”

czerwiec

 

Przygotowanie Apelu z okazji Zakończenia Roku Szkolnego

 • Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkolnej

 

czerwiec

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony na spotkaniu gospodarzy klas 11.09.2015r.

 

Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim