Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg

Oferta kształcenia w roku szkolnym 2021-2022

Oferta kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

Technikum Nr 1:

 • technik ekonomista, możliwość wyboru specjalności policyjno-prawnej,

 • technik rachunkowości, możliwość wyboru specjalności policyjno-prawnej,

 • technik hotelarstwa,

 • technik informatyk

 • technik pojazdów samochodowych

 • technik mechanik (z kwalifikacją MEC.05 z programowaniem i obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie CNC)

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik organizacji turystyki

 • technik budowy dróg

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie


Cykl kształcenia w Technikum trwa 5 lat i kończy się 
egzaminem maturalnym. Zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe nadaje tytuł technika.

Proponowane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1:

 • sprzedawca,

 • ślusarz,

 • cukiernik,

 • elektryk,

 • pozostałe zawody.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Nauka kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez OKE lub Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Język obcy: język angielski.

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu do wymienionych szkół będzie decydowała suma punktów uzyskanych na egzaminach kompetencji oraz wynikających z przeliczenia punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia (lub informatyka) i język obcy oraz za inne osiągnięcia.


Wymagane dokumenty:

W szkole należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie,

 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki z testu kompetencji (po zakończeniu nauki),

 3. Dwa zdjęcia,

 4. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne do nauki w wybranym zawodzie.


Dokumenty należy składać do 21 czerwca 2021 r.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy składać do 14 lipca 2021 r.


Istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii szkoły od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00, telefonicznie pod numerami: 89 767 25 59 oraz 89 767 29 65 lub na stronie internetowej: www.zszlw.edu.pl.

 

Share
Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim