Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg
Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62

Kalendarium Zespołu Szkół Zawodowych

1947 3 lutego - Powołanie do życia Publicznej Szkoły Średniej Zawodowej.

1947 1 listopada - Szkoła otrzymała własny lokal przy ulicy Zielonej 1.

1948 Wprowadzenie szkolenia - krawiectwo.

1951 1 września - Zmiana siedziby szkoły. Przeniesienie na ulicę Zieloną 16. Poprzednie lokum przeznaczono na internat.

1951 1 września - Nadanie nazwy: Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

1951 Wprowadzenie szkolenia - elektromonter.

1952 Rozpoczęcie budowy warsztatów.

1954 1 września - Oddanie do użytku warsztatów szkolnych.

1954 Wprowadzenie szkolenia - ślusarz.

1956 Wprowadzenie kierunku drzewnego.

1957 Modernizacja warsztatów szkolnych.

1958 Wprowadzenie szkolenia - sprzedawca.

1960 Kapitalny remont internatu.

1963 Powstanie filii szkoły w Dobrym Mieście - szkolenie cukierników dla "Jutrzenki" (do 1969).

1964 Wprowadzenie kierunków wielozawodowych.

1965 6 lutego - Nadanie szkole imienia Michała Kajki.

1965 Utworzenie w Rogiedlach filii szkoły (do 1986).

1965 Zjazd Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (wszystkie kierunki).

1966 Przyznanie "Odznaki 1000-lecia" za wkład pracy w czasie obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego.

1968 1 września - Utworzenie Liceum Ekonomicznego.

1972 Adaptacja strychu w szkoły na pomieszczenia dydaktyczne.

1973 Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych, w skład którego weszła Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ekonomiczne.

1975 Nadanie imienia Szczepowi ZHP - "Obrońców Poczty Gdańskie". Wręczenie sztandaru harcerzom.

1978 Za całokształt osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uhonorowanie "Medalem pamiątkowym z okazji 200-rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej"

1978 Rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy warsztatów szkolnych.

1978 10-11 czerwca - Nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica oraz wręczenie sztandaru. Otwarcie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej. I Zjazd Absolwentów Liceum Ekonomicznego.

1979 23-24 kwietnia - Otwarcie Szkolnej Izby Tradycji. Podsumowanie wojewódzkiego konkursu na ekspozycję z okazji 50-lecia szkół polskich na Warmii, Mazurach i Powiślu, w którym zajęliśmy I miejsce.

1980 15-16 czerwca - Wojewódzki Sejmik Samorządności Uczniowskiej.

1983 25-26 czerwca - II Zjazd Absolwentów Liceum Ekonomicznego.

1986 Likwidacja filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rogiedlach.

1986 Rozpoczęcie remontu kapitalnego internatu przy ulicy Armii Czerwonej 37.

1987 Jubileusz 40-lecia powstania szkoły.

1988 17-18 czerwca - III Zjazd Absolwentów Liceum Ekonomicznego.

1993 12-13 czerwca - IV Zjazd Absolwentów Liceum Ekonomicznego.

1994 1 września - Rozpoczęcie kształcenia młodzieży w Liceum Handlowym i Policealnym Studium Zawodowym.

1995 14 października - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Feliksowi Kaczyńskiemu.

1997 7 lutego - 50 rocznica utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1997 1 września - Rozpoczęcie kształcenia młodzieży w Technikum Handlowym.

1998 1 września - Rozpoczęcie kształcenia młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym.

1998 12-13 września - Wmurowanie aktu erekcyjnego "Tablicy Pamięci" przed budynkiem szkoły. V Zjazd Absolwentów Liceum Ekonomicznego.

1999 Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego.

1999 Odsłonięcie "Tablicy Pamięci"

1999 Przekazanie internatu szkoły władzom powiatu.

2000 Powstanie pierwszej pracowni informatycznej.

2003 Likwidacja warsztatów szkolnych.

2005 100% uczniów Liceum Profilowanego zdaje nową maturę; powstanie kolejnej pracowni informatycznej.

2007 Oddanie do użytku Pracowni Symulacyjnej.

2008 19 kwietnia - Nadanie szkole Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”

2008 7-8 czerwca - VII Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych

2008 17 listopada – oddanie do użytku kompleksu boisk dzięki programowi „Moje boisko – Orlik 2012”

2008 7-8 czerwca VII Zjazd Absolwentów

2008 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Obszar Natura 2000 – skarbem regionu”

2008 Udział uczniów w Międzynarodowej Konferencji Joensuu Way w Finlandii

2008 Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

2008 Otwarcie Boiska Orlik

2009 Oddanie do użytku sali gimnastycznej po remoncie

2009 Projekt unijny „Uczyć się aby być” współfinansowany z EFS

2009 Gala Przedsiębiorczości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie – statuetka dla najaktywniejszej szkoły w województwie warmińsko-mazurskim

2010 Udział w Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Celje w Słowenii

2010 Projekt unijny „Edukacja – szansa na sukces” współfinansowany z EFS

2010 Udział w ogólnopolskim programie promującym naukę j. niemieckiego „Deutsch Wagen Tour”

2011 Projekt unijny „Edukacja w powiecie lidzbarskim – krokiem ku przyszłości” współfinansowany z EFS

2011 Udział w Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Pradze

2011 I miejsce w Konkursie „Chroń przyrodę dla przygody” – zbiórka elektrośmieci

2012 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Zadbaj o środowisko razem z nami” – zbiórka elektrośmieci

2012 remont szkoły

2013 22 czerwca VIII Zjazd absolwentów

Share
Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim