Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg
Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62

Historia Zespołu Szkół Zawodowych

Okazały budynek szkolny przy ul. Orła Białego 5 w Lidzbarku Warmińskim budowano w latach 1914 - 1918 w dawnym Heilsbergu, na potrzeby szkolnictwa w tym mieście. W czasie działań wojennych budynek na szczęście nie ucierpiał, w odróżnieniu od innych części Lidzbarka Warmińskiego.

Obecnie budynek przy ul. Orła Białego 5 jest siedzibą obecnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, w skład którego wchodzą: Technikum Nr 1, Technikum Uzupełniające, Liceum Profilowane, Szkoła Policealna oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku początkowo znalazła tutaj miejsce spółdzielnia "Społem" PSS. Później budynek przejęły władze oświatowe i do roku 1947 było tutaj Liceum i Gimnazjum, czyli obecny Zespół Szkół Ogólnokształcących. Następnie budynek przy ul. Orła Białego 5 stał się siedzibą innej szkoły - Liceum Pedagogicznego. Na parterze mieściła się wówczas tzw. Szkoła Ćwiczeń, w której uczniowie Liceum Pedagogicznego zdobywali praktyki. Z czasem odgórnie zdecydowano, że Licea Pedagogiczne nie są potrzebne i zaprzestano naboru do tej renomowanej lidzbarskiej szkoły.

Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie pismem z dnia: 31 lipca 1968 roku Nr KS-II-SZ-1/20/68 powołano z dniem 1 września 1968 roku - Liceum Ekonomiczne oparte na 8-klasowej szkole podstawowej. Pierwszym kierunkiem, w którym kształcono licealistów była eksploatacja pocztowo-telekomunikacyjna. Zarządzenie podpisał ówczesny Kurator Okręgu Szkolnego - Franciszek Sikora. Organizację szkoły określał statut technikum - liceum ekonomicznego stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 4 listopada 1966 roku, Dz.Urz.Min.Ośw. Nr 15 poz. 181. Dyrektorem nowo powstałego Liceum Ekonomicznego mianowano mgr Kazimierza Moroza, z wykształcenia geografa. Chemii uczyła mgr Gabriela Gawlikowska a przedmiotów zawodowych - Narcyza Toboła. Zawiłości matematyki wykładał mgr Henryk Koniecko, zapalony filatelista. Pierwszymi wychowawcami byli: mgr Henryk Pietkiewicz, mgr Hanna Szczepanik, mgr Gabriela Gawlikowska. Pierwszymi absolwentami Liceum Ekonomicznego byli Danuta Abramowicz, Grażyna Baranowska, Marta Bielecka. Od początku w Liceum Ekonomicznym pracowali mgr Stefania Martowicz - polonistka, mgr Halina Truszczyńska - pedagog, później długoletni zastępca dyrektora Liceum Ekonomicznego, Julia Cichowska - romanistka, mgr Jarosława Mikołajczak - nauczycielka historii, mgr Hanna Szczepanik - polonistka i długoletnia kronikarka wydarzeń szkolnych, Krystyna Szmydt - nauczycielka wychowania fizycznego, mgr Czesław Kisły - nauczyciel języka rosyjskiego, Teodor Balicki - matematyk i opiekun SKO, Henryk Kaczyński - kierownik zajęć pozalekcyjnych i nauczyciel śpiewu, mgr Henryk Pietkiewicz - fizyk, Tadeusz Tański - nauczyciel teletechniki. Kierowniczką internatu była wówczas Alina Tawkin, bibliotekarką - Krystyna Staroń. Woźnym szkoły był Franciszek Pruński.

W pięć lat po utworzeniu ZSZ nadano szkole imię Stanisława Staszica i wręczono sztandar. Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim należy do Towarzystwa Szkół Staszicowskich w Polsce. W roku 2001 liczba absolwentów Liceum Ekonomicznego przekroczyła już ponad 3,5 tysiąca absolwentów, którzy opuścili mury tej zasłużonej dla oświaty Lidzbarka Warmińskiego i województwa olsztyńskiego szkoły.

Share
Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim