Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg

Gry edukacyjne do nauki geografii online

Klasa I

Dział „Zmiany na mapie politycznej świata"

Powstawanie państw

Enklawa-eksklawa (mapa)

Państwa świata – minimum przyzwoitości (mapa)

Najmłodsze państwa świata (mapa)

Dział „Ludność i urbanizacja"

Kolosy demograficzne (mapa)

Rozmieszczenie ludności (mapa)

Gęstość zaludnienia (mapa)

Mała gęstość zaludnienia (mapa)

Duża gęstość zaludnienia (mapa)

Odmiany człowieka

Kręgi kulturowe 1

Kręgi kulturowe 2

Kręgi kulturowe 3 (mapa)

Kręgi kulturowe 4

Typy fizjonomiczne miast (zdjęcia)

Typy fizjonomiczne wsi (zdjęcia)

Największe aglomeracje (mapa)

Ludność – powtórzenie 1

Ludność – powtórzenie 2

Ludność – powtórzenie 3

Ludność – powtórzenie 4

 

Dział „Globalna gospodarka"

Czynniki rozwoju rolnictwa

Uprawy – najwięksi producenci

Okręgi przemysłowe (mapa)

Źródła energii – zmiana znaczenia (wykres)

Źródła energii – zróżnicowanie w państwach (wykres)

Okręgi przemysłu high-tech (mapa)

Miejsca atrakcyjne turystycznie (mapa)

Miejsca atrakcyjne turystycznie 2 (zdjęcia)

Miejsca atrakcyjne turystycznie 3 (zdjęcia)

Dział „Globalne problemy"

Dział „Relacje człowiek - środowisko"

Klasa II

Dział „Obraz Ziemi"

Odwzorowanie kartograficzne (zdjęcia)

Przedstawianie zjawisk na mapach

Dział „Atmosfera"

Warstwy atmosfery

Globalna cyrkulacja powietrza(schemat)

Wiatry lokalne

Chmury 1

Chmury 2 (zdjęcia)

Chmury 3 (zdjęcia)

Klimaty Ameryki (mapa)

Klimaty Azji i Afryki (mapa)

Klimaty Europy (mapa)

Klimatogramy 1 (zdjęcia)

Klimatogramy 2 (zdjęcia)

Dział „Hydrosfera"

Morza i zatoki (mapa)

Prądy morskie (mapa)

Rzeki (mapa) 

Najdłuższe rzeki Ameryki i Afryki

Najdłuższe rzeki Europy, Azji i Australii (mapa)

Sieć rzeczna

Jeziora (mapa)

Lodowce górskie

Lód na Ziemi (mapa)

Wody artezyjskie (schemat)

Wody podziemne (rysunek)

 

Dział „Litosfera – procesy endogeniczne"

Wnętrze Ziemi – budowa (rysunek)

Skorupa ziemska – budowa (rysunek)

Skały 1 (zdjęcia)

Skały 2 (zdjęcia)

Skały 3

Skały 4

Skały 5 – podział (schemat)

Złoża mineralne 1 (rysunek)

Złoża mineralne 2

Określanie wieku skał

Orogeneza alpejska (mapa)

Orogeneza hercyńska (mapa)

Orogeneza kaledońska ( mapa)

Orogenezy w Europie (mapa)

Intruzje magmowe (rysunki)

Produkty wulkaniczne (zdjęcia)

Wulkan – budowa (rysunek)

Najsilniejsze trzęsienia ziemi (mapa)

Góry (mapa)

Niziny (mapa)

Wyżyny (mapa)

Półwyspy i wyspy (mapa)

Rzeźba dna oceanicznego (rysunek)

Klasa III

Dział „Litosfera – procesy egzogeniczne"

Ruchy masowe (zdjęcia)

Kras 1(zdjęcia)

Kras 2 (rysunek)

Rzeźbotwórcza działalność rzeki (zdjęcia)

Pustynie (mapa)

Typy wybrzeży (zdjęcia)

Wybrzeża w Europie (mapa)

Procesy egzogeniczne – formy 1 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – formy 2 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – formy 3 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – procesy 1 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – procesy 2 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – procesy 3 (zdjęcia)

Dział „Gleby. Biosfera”

Gleby – powstawanie i typy

Gleby świata (mapa)

Formacje roślinne (zdjęcia)

Endemity w krainach zoogeograficznych (zdjęcia)

Krainy zoogeograficzne (mapa)

Krajobrazy Ziemi (mapa)

Piętra roślinne w Tatrach (rysunek)

Dział „Przemiany polityczne i gospodarcze świata”

Powstawanie państw

Enklawa-eksklawa (mapa)

Państwa świata – minimum przyzwoitości (mapa)

Państwa świata

Najmłodsze państwa świata (mapa)

Terytoria zależne (mapa)

Państwa Europy powstałe po 1989 roku (mapa)

Wskaźniki i mierniki poziomu rozwoju społ.-gosp.

Dział „Ludność i urbanizacja"

Kolosy demograficzne (mapa)

Rozmieszczenie ludności (mapa)

Gęstość zaludnienia (mapa)

Mała gęstość zaludnienia (mapa)

Duża gęstość zaludnienia (mapa)

Odmiany człowieka

Języki świata (mapa)

Języki Europy (mapa)

Języki Europy 2

Języki Europy 3

Grupy językowe 1

Grupy językowe 2

Alfabety

Religie 1

Religie 2

Kręgi kulturowe 1

Kręgi kulturowe 2

Kręgi kulturowe 3 (mapa)

Kręgi kulturowe 4

Typy fizjonomiczne miast (zdjęcia)

Typy fizjonomiczne wsi (zdjęcia)

Największe aglomeracje (mapa)

Aglomeracje – typy i przykłady

Miasta Europy na 4 (mapa)

Miasta Europy na 6 (mapa)

Miasta świata na 4 (mapa)

Miasta Europy na 6 (mapa)

Dział „Rolnictwo”

Czynniki rozwoju rolnictwa

Typy rolnictwa

Regiony rolnicze 1(mapa)

Regiony rolnicze 2

Uprawy – najwięksi producenci

Uprawy – zboża (zdjęcia)

Uprawy zbóż – główni producenci

Chów zwierząt – główni producenci

Rybactwo

Rybactwo – mięczaki i skorupiaki (zdjęcia)

Gospodarka leśna

Dział „Przemysł"

Okręgi przemysłowe (mapa)

Zasoby naturalne Ziemi. Surowce mineralne

Surowce mineralne – główni producenci

Surowce energetyczne

Źródła energii – zmiana znaczenia (wykres)

Źródła energii – zróżnicowanie w państwach (wykres)

Okręgi przemysłu high-tech (mapa)

Klasa IV

Dział „Usługi”

Miejsca atrakcyjne turystycznie (mapa)

Miejsca atrakcyjne turystycznie 2 (zdjęcia)

Miejsca atrakcyjne turystycznie 3 (zdjęcia)

Siedem nowych cudów świata (zdjęcia)

Siedem nowych cudów świata (mapa)

Zabytki Europy 1 (zdjęcia)

Dział „Człowiek w przestrzeni przyrodniczej"

Parki narodowe na świecie (mapa)

Dział „Środowisko przyrodnicze Polski"

Jeziora w Polsce (mapa)

Typy genetyczne jezior w Polsce 1

Typy genetyczne jezior w Polsce 2

Piętra roślinne w Tatrach (wykres)

Najwyższe szczyty pasm górskich w Polsce

Dział „Ludność Polski. Urbanizacja w Polsce."

Podział administracyjny Polski (mapa)

Miasta Polski powyżej 100 tys. (mapa)

Ludność Polski w liczbach 1

Ludność Polski w liczbach 2

Miasta na prawach powiatu

Miasta Śląska na prawach powiatu

 

 

 

 

Share
Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim